Thời gian làm việc

08:00 AM - 20:30 PM

Email: liên hệ

huyen@vlc.edu.vn

Email Pro 1

Khởi đầu 1 địa chỉ email theo tên miền riêng

22.000VNĐ

VNĐ/THÁNG

Địa chỉ Email: 1

Dung lượng: 1GB

Phí khởi tạo: Miễn phí

Email Pro 2

Khởi đầu 1 địa chỉ email theo tên miền riêng

50.000VNĐ

VNĐ/THÁNG

Địa chỉ Email: 5

Dung lượng: 2GB

Phí khởi tạo: Miễn phí

Email Pro 3

Khởi đầu 1 địa chỉ email theo tên miền riêng

100.000VNĐ

VNĐ/THÁNG

Địa chỉ Email: 10

Dung lượng: 10GB

Phí khởi tạo: Miễn phí

Email Hải Phòng

Dịch vụ cung cấp Email Hải Phòng

Bán Email theo tên miền Hải Phòng

Cung cấp Email thương hiệu Hải Phòng

Email Website Hải Phòng

Đăng ký gói Email thương hiệu